BRUSSEL - Een meerderheid van de leden van de Europese Commissie bepleit volgens de Financial Times van maandag een fikse verhoging van het EU-budget. Begin februari volgt het definitieve standpunt van de Commissie, die als dagelijks EU-bestuur een voorstel moet doen voor de meerjarenbegroting van de Unie.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde zakenkrant steunt een meerderheid van de commissarissen een plan om de begroting met bijna 50 procent te verhogen tot 147 miljard euro per jaar in 2011. Overigens hebben de lidstaten het laatste woord. Zes van hen, waaronder Nederland, hebben eind vorig jaar in een brief gepleit voor het in toom houden van de Europese financiën.