AMSTERDAM - Er moet een einde komen aan de eenzijdige bevolkingssamenstelling in Nederland. Dat is de belangrijkste aanbeveling van de commissie Blok, volgens het NOS journaal, dat uitgelekte geheime conclusies van de integratiecommissie zaterdagavond presenteerde. Maandag presenteert de commissie haar officiële conclusies.

Spreiding is het sleutelwoord in het rapport. Achterstandswijken en zwarte scholen zijn het grootste probleem voor de integratie van allochtonen. Daarom zouden zwarte en witte scholen afgeschaft moeten worden. Ook met sociale woningbouw in rijke blanke buitenwijken moet meer spreiding van verschillende mensen bewerkstelligd worden.

Artikel 23

De commissie stelt ook het politiek gevoelige artikel 23 aan de kaak. Dit grondwetartikel dat de vrijheid van onderwijs garandeert, belemmert juist de vrij schoolkeuze van leerlingen, volgens Blok. Gemeenteraden en scholen moeten afspraken gaan maken over meer spreiding. De subsidie die zwarte scholen nu ontvangen moet worden afgeschaft. Er moet juist subsidie voor gemengde scholen komen, vindt de commissie.

Marijnissen

De conclusies van de commissie komen sterk overeen met jaren oude standpunten van SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen. Hij pleit al lang voor gedwongen spreiding, maar vond nooit een meerderheid in het parlement voor zijn plannen. Hij reageert dan ook verheugd.

Reactie Balkenende

Premier Jan Peter Balkenende reageerde zaterdagavond terughoudend op het ter discussie stellen van artikel 23: “Vrijheid van onderwijs is een groot goed. Ik heb altijd gezegd dat je integratieproblemen niet alleen kunt ophangen aan artikel 23.”