GENEVE - De voorzitter van het Internationale Comité van het Rode Kruis, Jakob Kellenberger, heeft zaterdag van de VS geëist dat ze de gevangenen van Guantánamo beter behandelen en hun rechten respecteren.

Kellenberger zei dit in Genève na tweedaags bezoek aan Washington, waar hij onder meer ontmoetingen had met minister van Buitenlandse Zaken Powell, veiligheidsadviseur Rice en onderminister van Defensie Wolfowitz.

De voorman van het Rode Kruis wenst ‘wezenlijke veranderingen’in het kamp op een Amerikaanse basis aan de Cubaanse Baai van Guantánamo.

De veelal uit Afghanistan afkomstige gedetineerden moeten worden aangeklaagd of de autoriteiten moeten andere in het procesrecht verankerde redenen aanvoeren om een gevangene niet vrij te laten.

De meeste van de naar schatting 660 gevangenen op de basis worden al twee jaar zonder enige vorm van proces in mensonterende omstandigheden vastgehouden. Ze weten niet hoe lang dit gaat duren. De gedetineerden hebben geen toegang tot een raadsman.

De VS hebben de meesten destijds opgepakt in Afghanistan en onthouden de gevangenen een status waaruit rechten voortvloeien. Het zijn geen krijgsgevangenen in de ogen van Washington, dat de gevangenen feitelijk buiten het recht heeft geplaatst als ’illegale strijders’.