LEEUWARDEN - Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) heeft afgelopen jaar 1,3 miljoen verkeersboetes meer verwerkt dan het jaar daarvoor. Dat betekent een stijging van bijna 16,5 procent in vergelijking met het jaar 2000.

In totaal werden 9,2 miljoen bonnen in behandeling genomen. Zeventig procent van de opgelegde sancties is opgelegd voor te hard rijden.

Volgens het CJIB zijn er veel meer boetes uitgedeeld, omdat er vorig jaar extra veel op de Nederlandse wegen is gecontroleerd. Deze extra controles zijn gehouden met het oog op bescherming van het milieu en om de verkeersveiligheid te vergroten met name op wegen binnen de bebouwde kom en wegen waarop een maximum snelheid van tachtig kilometer per uur geldt.

De boetes in 2001 leverden de staatskas ongeveer 377 miljoen euro op. Dat is bijna 65 miljoen euro meer dan in het jaar 2000. Het gemiddelde bedrag dat voor een boete moest worden betaald was afgelopen jaar 41,06 euro, tegen 40,17 euro het jaar ervoor.

Naast snelheidsovertredingen kregen weggebruikers ook parkeerbonnen (10 procent) en boetes voor het rijden door rood licht (3,5 procent). De meeste bekeuringen zijn uitgeschreven nadat de verkeersovertreding door automatisch werkende flitsapparatuur waren geregistreerd.