DEN HAAG - Te veel scholen maken niet genoeg werk van het aanpakken van geweld op school. Daarom kan het doodschieten van leraar Hans van Wieren niet als een incident worden beschouwd. Dat zei minister Van der Hoeven van Onderwijs vrijdag in een reactie op de schietpartij op het Haagse Terra College.

"Op een te groot aantal scholen wordt geweld door de directie verbloemd", vindt de minister. "Er zal meer moeten worden ingegrepen. Als de schoolleiding dit niet serieus neemt, kunnen er onveilige situaties ontstaan."

Uit een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb) van vorig jaar bleek dat veel docenten zich niet door de directie gesteund voelen bij de aanpak van agressieve leerlingen.

Een woordvoerster van de Besturenraad, de vereniging van besturen en directies in het christelijk onderwijs, zegt dat nog maar een paar jaar geleden geen enkele school naar buiten durfde te komen met gewelddadige incidenten. "Nu doen steeds meer scholen dat, maar dat is nog maar heel vers. Het is nog maar pas losgekomen."

Doofpot

Ze is het met de minister eens dat schooldirecties geweld niet in de doofpot moeten stoppen. Maar scholen zouden nog meer de tijd moeten krijgen om open met agressie om te leren gaan. Ze zijn op dit moment zeker niet over één kam te scheren, vindt de Besturenraad.

Minister Van der Hoeven is maandag met vice-premier De Graaf aanwezig bij de crematie van Van Wieren.