WEERT - Voormalig burgemeester van Leeuwarden Loekie van Maaren heeft haar lidmaatschap van de Partij van de Arbeid opgezegd. Dat heeft haar echtgenoot vrijdag laten weten. Reden ervoor zou zijn dat het landelijk partijbestuur geweigerd heeft een onderzoek in te stellen naar de ruwe omgangsvormen van de PvdA in Leeuwarden. De echtgenoot wil hier niet verder op ingaan. Van Maaren geeft volgens hem geen interviews meer.

Van Maaren vertrok na tweeënhalf jaar burgemeesterschap in oktober 2001 uit Leeuwarden na een bestuurscrisis, die landelijk veel aandacht trok. In het boek 'Hoezo burgmeester', dat in juni verscheen, liet Van Maaren daarna geen spaan heel van de Leeuwarder bestuurscultuur.

Zij beschrijft uitgebreid de ambtelijke puinhoop, het handelen van een gemeentesecretaris die aan haar stoelpoten zaagt, en het disfunctioneren van de wethouders. In bijzinnen beschrijft ze in het boek haar eigen 'fouten'.