DEN HAAG - Voorzitter Weisglas van de Tweede Kamer wil de Kieswet veranderen, zodat Kamerleden zich niet meer kunnen afsplitsen van een fractie om alleen of met een groepje een nieuwe fractie te vormen. Hij vindt dat het aantal afsplitsingen de afgelopen jaren veel te groot is geweest.

Aanleiding voor Weisglas' voorstel is het dreigende vertrek van Tweede-Kamerlid Lazrak uit de SP-fractie, die heeft aangekondigd als eenmansfractie door te zullen gaan. "Ik hoop dat er geen fractie-Lazrak komt", aldus Weisglas.

Weisglas hoopt dat het conflict tussen Lazrak en SP-leider Marijnissen wordt opgelost, maar als dat niet lukt zou hij er "grote problemen" mee hebben als Lazrak in de Tweede Kamer blijft.

"Hij is op het ticket van de SP in de Kamer gekomen. Kiezers willen dat hun partij zo sterk mogelijk vertegenwoordigd is in de Kamer. Er is niemand geweest die een groep-Lazrak wil", beargumenteert Weisglas.

Daarnaast heeft de Kamervoorzitter ook praktische bezwaren tegen een tiende fractie. Lazrak zou recht hebben op spreektijd in debatten, een kamer en een extra toelage voor het fractievoorzitterschap. Weisglas vindt dat te veel van het goede.

Het is hem een doorn in het oog dat eenmansfractie "in materiële zin worden beloond". "Dat kunnen we veranderen zonder wijziging van de Kieswet."

Wesiglas wil de mogelijkheid de Kieswet te veranderen bespreken met zijn 'eigen' presidium en de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Nu heeft volgens de Kieswet ieder Kamerlid het recht zich af te splitsen. Weisglas wil dat bij vertrek uit de fractie de zetel 'eigendom' blijft van de partij.