EINDHOVEN - De Eindhovense politie gaat dakloze drugsverslaafden de klok rond volgen. De politie hoopt op die manier te voorkomen dat de drugsoverlast zich van de ene wijk naar de andere verplaatst. Gelijktijdig dringt de politie aan op structurele maatregelen om te voorkomen dat er meer gebruikers bijkomen. Een woordvoerder van de politie heeft dit vrijdag meegedeeld.

Om de ongeveer 270 dakloze gebruikers voortdurend op de huid te kunnen zitten, formeert de politie een speciaal team van 24 agenten. Die gaan de gebruikers niet alleen volgen en geregeld aanspreken, maar zonodig ook bekeuren en aanhouden. Een dergelijk team kan volgens de zegsman uitermate effectief werken omdat de agenten na korte tijd alle gebruikers bij naam en toenaam kennen.