DEN HAAG - Het lijkt onvermijdelijk dat Tweede-Kamerlid Lazrak de SP-fractie gaat verlaten. "De kans dat ik behouden blijf voor de SP is zeer klein", zei Lazrak donderdag na een gesprek met SP-senator T. Kox.

Kox treedt op als bemiddelaar in het conflict dat Lazrak heeft met SP-leider Marijnissen en het partijbestuur. "Uit het gesprek is niet gebleken dat de SP bereid is mij tegemoet te komen in mijn kritiek", aldus Lazrak.

Als Lazrak uit de fractie vertrekt, gaat hij als eenmansfractie door in de Tweede Kamer. Hij is absoluut niet van plan zijn zetel terug te geven aan de SP, zoals de partijregels voorschrijven. "Ik ben gekozen!"

Marijnissen

Maandag spreekt Lazrak opnieuw met Kox, maar hij veracht niet dat het tij nog zal keren. "Het zijn slechts herhalingen van zetten". Lazrak zou graag met Marijnissen om de tafel gaan, maar uit het feit dat Kox maandag opnieuw zijn gesprekspartner is, blijkt volgens hem dat de SP er ook niet meer uit wil komen.

Het conflict tussen Lazrak en de SP gaat over omgangsvormen en geld. Het Kamerlid vindt dat Marijnissen hem schoffeert en kleineert en wil dat de SP-leider daar mee stopt. Ook vindt Lazrak het belachelijk dat SP-Kamerleden hun salaris moeten afdragen aan de partij en in ruil een modaal salaris ontvangen. Lazrak betichtte Marijnissen in dit verband van koppelbaaspraktijken.

Het Kamerlid is niet van plan in te gaan op de eis van het bestuur zijn salaris net als de andere Kamerleden in de partijkas te storten.

De SP-top is ook nog steeds zeer ontstemd over het besluit vorig jaar van Lazrak om uit de commissie-Blok te stappen. Deze commissie uit de Tweede Kamer onderzoekt het integratiebeleid van de afgelopen decennia. Lazrak hekelde de werkwijze en stapte er uit zonder overleg met Marijnissen, die het onderzoek juist had bepleit.