DEN HAAG - CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen vindt dat het integratiebeleid in Nederland totaal is mislukt. "Degenen die het tegendeel durven te beweren, zijn naïef of onwetend, of allebei", aldus Verhagen dinsdagavond tijdens een partijbijeenkomst in Den Haag. Hij loopt hiermee vooruit op het rapport van de commissie-Blok dat maandag gepubliceerd wordt. Die commissie deed de afgelopen tijd onderzoek naar het integratiebeleid in Nederland.

"We kunnen constateren dat allochtonen in Nederland de verkeerde lijstjes aanvoeren: WAO, bijstandsuitkering, WW, huiselijk geweld, criminaliteitscijfers, schoolachterstand en leerachterstand. Bovendien is het toekomstige perspectief van integratie niet direct om vrolijk van te worden", zo zei de fractieleider. "Van de derde generatie migranten haalt maar liefst 75 procent hun partners uit het land van herkomst in plaats van te trouwen met andere Nederlanders."

Verhagen wil, om paal en perk te stellen aan de huwelijksmigratie, de leeftijdgrens voor een partner uit het buitenland verhogen van 21 naar 24 jaar. Ook zou de verblijfsvergunning gekoppeld moeten worden aan het succesvol afronden van een inburgeringscursus, die al in het land van herkomst gevolgd zou moeten worden. Het instellen van een inkomenseis moet verder voorkomen dat een nieuwkomer al bij voorbaat op overheidssteun is aangewezen.

Verder wil de CDA'er de dubbele nationaliteit afschaffen. "Het tegengaan van dubbele nationaliteiten versterkt niet allen de keuze voor een bestaan in Nederland, het is ook een belangrijke stap in de emancipatie van vooral allochtone meisjes." Een pleger van huiselijk geweld zou gedurende een aantal jaar verboden moeten worden een nieuwe partner uit het buitenland te halen.