AMSTERDAM - Bijna de helft van de jeugd tussen de 9 en 15 jaar vindt zichzelf te dik, dat blijkt uit een onderzoek van Kaboem, een website voor de leeftijdsgroep. Van de meisjes vindt 43 procent zichzelf een beetje te dik en 16 procent veel te dik. Bij de jongens vindt 30 procent zich een beetje te dik en 7 procent vindt zichzelf veel te zwaar. Naar mate de kinderen ouder worden neemt het percentage toe.

Van de meisjes doet 44 procent wel eens aan de lijn, 23 procent van de jongens zegt wel eens te lijnen. Het snoep-, eet- en sportgedrag werd ook onderzocht. Van de ondervraagden snoept 38 procent een paar keer per dag en 9 procent van de kinderen vindt dat ze niet gezond genoeg eten. Aan sport wordt door de deelnemers relatief veel tijd besteed; 71 procent sport een paar keer week en 66 procent geeft aan best vaker te willen sporten.

Opvallend is dat onder de ondervraagden die zichzelf te dik vinden er niet meer gelijnd of minder gesnoept wordt. Ook het zelfbeeld over gezond eten is niet substantieel anders.

Kaboem.nl is een website met meer dan 500.000 leden en is daarmee de populairste website voor kinderen tussen de 9 en 15 jaar in Nederland.