BILTHOVEN - Het verschil in aantal gezonde levensjaren verschilt in ons land sterk per regio. Nederlanders leven gemiddeld jaar, waarvan 61 jaar gezond en 17 jaar met gezondheidsproblemen. Maar per regio kan het verschil in gezonde levensjaren oplopen tot tien jaar. Mensen in de randstad en in Zuid Limburg hebben de slechtste vooruitzichten, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Uit een pas verschenen onderzoek van het RIVM en TNO

Het verschil in levensverwachting tussen regio's is niet meer dan 2 of 3 jaar, maar het verschil in gezonde levensjaren loopt op tot bijna 10. De beste vooruitzichten hebben mensen op de Veluwe, in delen van Drenthe en in enkele gebieden in het westen van het land. Zij tellen circa 65 gezonde levensjaren.

Dat de mensen in Nederland niet overal even oud worden en dat er verschillen bestaan in gezondheid was al bekend. Maar volgens het RIVM zijn de verschillen in gezonde levensjaren, zoals die blijken uit het nieuwe onderzoek, onverwacht groot.

Welvarend of arm

Een belangrijk deel van de verklaring is dat de inwoners van de "gezonde regio's" over het algemeen welvarender zijn. Rijke mensen zijn gezonder dan arme mensen, ze leven langer en ze leven vooral langer in goede gezondheid.

Daar komt bij dat het leven in de grote stad een negatief effect heeft op de gezondheid.Niet alleen ongezond eten en weinig lichaamsbeweging spelen een rol. Ook psychische druk, zoals financiële problemen, zorgt voor een ongezonder bestaan.