WASHINGTON - Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft opdracht gegeven voor een intern onderzoek naar voormalig minister van Financiën O'Neill. Het ministerie wil weten of O'Neill de wet schond door geheime documenten te onthullen in een nieuw boek over zijn ervaringen als bewindsman.

De eind 2002 ontslagen minister baarde afgelopen weekeinde opzien door te verklaren dat zijn ex-baas, president Bush, al meteen na diens aantreden de Iraakse president Hussein wilde aanpakken. O'Neill zei dat tijdens een televisie-interview met de zender CBS om het boek 'The Price of Loyalty' te promoten.

Documenten

In het programma werd uit het boek een document met de aanduiding 'geheim' getoond. O'Neill voorzag de schrijver van het boek, de journalist Ron Suskind, van duizenden documenten voor onderzoeksdoeleinden, meldde de Britse omroep BBC dinsdagochtend.

Onthulling

In een vraaggesprek met het tijdschrift Time deed O'Neill nog een onthulling die voor de nodige ophef heeft gezorgd in politiek Washington. Als lid van het Amerikaanse kernkabinet, dat zich ook buigt over vraagstukken van nationale veiligheid, zou de oud-bewindsman nog nooit enig bewijs hebben gezien dat Irak massavernietigingswapens had. "In de 23 maanden dat ik er zat heb ik nooit iets gezien dat ik zou bestempelen als bewijs voor massavernietigingswapens", aldus O'Neill.

Witte Huis

Het Witte Huis heeft de uitlatingen van de oud-bewindsman van de hand gewezen. Volgens zegsman McClellan lijkt het er meer op dat O'Neill "zijn persoonlijke overtuigingen probeert te rechtvaardigen in plaats van dat hij kijkt naar de resultaten die we bereiken uit naam van het Amerikaanse volk". Hij beklemtoonde dat "de president alle mogelijke wegen heeft bewandeld om dit vreedzaam op te lossen, om de situatie in Irak vreedzaam op te lossen".

President Bush reageerde maandag tijdens een bezoek aan Mexico zelf omzichtig op de uitspraken van zijn voormalige ondergeschikte. "Ik stel de diensten van voormalig minister O'Neill voor ons land op prijs", aldus Bush. Hij sprak echter de door O'Neill opgesomde volgorde van gebeurtenissen tegen.

Andere Republikeinen reageerden veel feller op de woorden van de in december 2002 ontslagen O'Neill. "Niet sinds Julius Ceasar heb ik zo'n schaamteloze steek in de rug gezien - ook gij meneer O'Neill," aldus een Republikeinse afgevaardigde uit Florida over het lekken door de oud-bewindsman.