DEN HAAG - Mensen die zijn veroordeeld voor gewelds- of zedenmisdrijven moeten in de toekomst verplicht meedoen met een DNA-test. De DNA-profielen van deze veroordeelden komen in een DNA-databank voor strafzaken.

Dat staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad op voorstel van minister Korthals van Justitie mee akkoord is gegaan. Ook personen die op het moment dat dit wetsvoorstel van kracht wordt reeds zijn veroordeeld voor een dergelijk misdrijf en die nog in hechtenis zitten, moeten zo'n DNA-test ondergaan.De test wordt afgenomen bij veroordeelden die een straf van vier jaar of meer moeten uitzitten.

De wetswijziging zou moeten leiden tot een grotere pakkans van misdadigers, vooral van degenen die in herhaling vallen. Ook zou er een preventieve werking vanuit kunnen gaan. Daarbij kan het oude strafzaken helpen oplossen.