DEN HAAG - Minister Bot van Buitenlandse Zaken heeft weliswaar begrip voor het Duitse begrotingsbeleid, maar hij vindt wel dat de EU-lidstaten zich aan de afspraken daarover moeten houden. Bot heeft dat dinsdag gezegd in het Radio 1-Journaal.

Volgens de CDA-bewindsman zijn uitspraken die hij maandag deed na afloop van een kennismakingsbezoek aan zijn Duitse ambtgenoot Fischer, verkeerd geïnterpreteerd. "Ik heb begrip voor de problemen en de situatie van Duitsland, maar we moeten vasthouden aan het stabiliteitspact', aldus Bot. In dat pact staat dat het begrotingstekort van lidstaten hooguit 3 procent mag bedragen. Duitsland heeft al drie jaar een hoger tekort. Voor Frankrijk geldt overigens hetzelfde.

Zalm

Bots begripvolle opstelling tegenover Duitsland lijkt haaks te staan op de harde toon van zijn collega Zalm van Financiën. Deze VVD-bewindsman heeft de schending van de begrotingsafspraken door Duitsland en Frankrijk diverse malen scherp veroordeeld. Hij werd daarbij steeds gesteund door premier Balkenende.

Europese Commissie

De Europese Commissie besluit mogelijk in de loop van dinsdag om Duitsland en Frankrijk voor het Europees Hof van Justitie te dagen omdat ze het stabiliteitspact hebben geschonden. Bot wilde zich dinsdag niet uitlaten over een dergelijke stap van de commissie. Volgens hem is daarover nog niet in het kabinet gesproken.

De fracties van VVD en PvdA in de Tweede Kamer toonden zich maandagavond verbaasd over de uitlatingen van Bot over de Duitse positie. Beide fracties overwegen Bot en Zalm volgende week naar de Tweede Kamer te roepen om opheldering te geven. Bot vergezelt volgende week overigens de koningin tijdens een staatsbezoek aan Thailand.

PvdA-kamerlid Crone toonde zich dinsdagochtend niet overtuigd door de nadere uitleg van Bot. "Het blijft zo dat Bot veel soepeler lijkt dan Zalm. Het moet ook niet zo zijn dat een minister in het buitenland een ander verhaal vertelt dan in het binnenland. Juist voor een minister van Buitenlandse Zaken hoort dat niet het geval te zijn."

Voor Zalm is na de uitleg van Bot in het Radio 1-Journaal "de kous af", liet hij via een woordvoerder weten.