BERLIJN - Minister Bot van Buitenlandse Zaken heeft begrip voor het Duitse begrotingsbeleid. Hij zei dat maandag in Berlijn na afloop van zijn kennismakingsbezoek aan zijn Duitse ambtsgenoot Fischer. Bot staat daarmee lijnrecht tegenover zijn collega Zalm van Financiën. Die kent geen genade voor het overschrijden van de strenge Europese begrotingsnormen.

In december tikte Zalm Duitsland op de vingers en kwam het tot een uitbarsting tussen de buurlanden. Nederland had de sfeer "vergiftigd", met het doorhameren op de Duitse naleving van het stabiliteitspact, zo liet Eichel, de Duitse minister van Financiën weten.

De lucht tussen Nederland en Duitsland is maandag geklaard, zo bleek uit de verklaringen van zowel Bot als Fischer na afloop. Maar ondanks 'goede wil' om het pact na te leven, blijft Fischer bij de lijn van de Duitse regering dat het overschrijden van de Europese norm noodzakelijk is om de economie uit het slop te trekken.

Groei onontbeerlijk

Bot is voorstander van een meer flexibele interpretatie van het stabiliteitspact. "Net zo belangrijk als stabiliteit is het vertrouwen in de economie", aldus Bot. "Daarvoor is economische groei onontbeerlijk. De begrotingsafspraken van Dublin zijn flexibel. Een tijdelijke keuze voor groei is geen schending van het verdrag."

Wel kreeg EU-voorzitter Prodi ervan langs omdat hij niet ingreep in het geruzie. "Hij had in deze moeilijke kwestie initiatief moeten tonen", vindt Bot.

Poetslap

Voor de net aangetreden minister is het verbeteren van de verhouding met Duitsland een halszaak. Nederland heeft zich met zijn grote mond over de begrotingsafspraken en de oorlog in Irak te veel aan de zijlijn geplaatst, zei hij vorige maand. "We moeten de poetslap over het verleden halen, zodat we weer samen door een deur kunnen", stelde Bot maandag.

Fischer was het met hem eens. "Ruzie komt in de beste families voor, maar dat betekent niet dat de familie in gevaar is." De beide bewindsmannen spraken tevens de hoop uit dat dit jaar de Europese grondwet, die de medezeggenschap van de lidstaten regelt, tot stand komt. "We moeten al het mogelijke doen om de grondwet in een verdrag om te zetten", aldus Fischer.