DEN HAAG - De Nederlandse bevolking groeit minder snel. Het eerste half jaar van 2002 nam de bevolking toe met 39.000 mensen. In de eerste helft van 2001 was de groei nog 51.000. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.
CBS

De teruglopende bevolkingsaanwas komt vooral omdat minder mensen zich in Nederland vestigen en meer mensen vertrekken. Bovendien overleden iets meer mensen en werd ongeveer hetzelfde aantal baby's geboren.

Over heel 2002 verwacht het CBS uit te komen op een groei met 102.000 mensen. In 2001 nam de bevolking met 118.000 inwoners toe. In 2000 was er sprake van een piek met een groei van 123.000. Het CBS raamt dat het aantal immigranten met 10.000 daalt van .000 in 2001 naar 123.000 dit jaar.

Economie

De dalende immigratie komt onder meer door de minder gunstige economie en doordat minder asielzoekers zich melden. Zo zoeken minder mensen uit Oost-Europa, Afghanistan, Irak en Iran hier hun heil. Verder komen er minder Antillianen en Arubanen naar Nederland: 8300 vorig jaar en naar verwachting 6100 dit jaar. Ook vestigen zich minder mensen uit EU-landen zich in Nederland.

Daar tegenover staat dat dit jaar naar verwachting 82.000 emigranten uit Nederland vertrekken, tegenover 77.000 in 2001. Het gaat om in Nederland geboren mensen die weg gaan en Europese immigranten die terugkeren naar hun moederland. Ook gaan meer Antillianen, Arubanen en Surinamers terug, aldus het CBS.

Vorig jaar overleden 140.000 mensen. In 2002 zal dat iets toenemen naar 142.000, denkt het CBS. De toename komt door de vergrijzing. De helft van de mensen die overlijden is boven de tachtig jaar. Toch blijven ook meer ouderen leven: het aantal -plussers neemt dit jaar toe met bijna 3 procent.