DEN HAAG - De Arbeidsinspectie gaat dit jaar harder optreden tegen werkgevers die illegale werknemers in dienst hebben. Ze zal hiervoor tachtig inspecteurs extra opleiden. Het totaal aantal inspecteurs voor fraudebestrijding komt daarmee op 180.

Dat blijkt uit het jaarplan 2004 van de Arbeidsinspectie, dat maandag is gepubliceerd. De hardere aanpak van illegale arbeid moet voorkomen dat reguliere banen verdwijnen en dat er sprake is van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven. Illegale arbeid komt vooral voor bij uitzendbureaus, de horeca, de bouw, de agrarische sector en de vlees- en visverwerking.

Hulpverleners

De Arbeidsinspectie is verder van plan om dit jaar extra aandacht te besteden aan hulpverleners bij ongevallen. Zij bekijkt of ambulancepersoneel, politie en brandweerlieden voldoende beschermd zijn tegen risico's. Het gaat daarbij onder meer om de kans dat ze op de weg worden aangereden of dat ze in aanraking komen met gevaarlijke stoffen.

Sociale werkplaatsen

Ook zal de Arbeidsinspectie sociale werkplaatsen onder de loep nemen. De medewerkers hiervan, die een lichamelijke of geestelijke handicap hebben, lopen een driemaal zo groot risico op ongevallen als werknemers in andere sectoren.

Het toezicht op de Arbeidstijdenwet heeft dit jaar geen prioriteit voor de Arbeidsinspectie. Ze zal zich bij haar toezicht beperken tot excessen. Ze treedt alleen op tegen bedrijven waar sprake is van extreem lange werkweken, die de veiligheid en gezondheid bedreigen. Het kabinet heeft onlangs aangekondigd de Arbeidstijdenwet te zullen versoepelen.