DEN HAAG - Patiënten die in Duitsland een volledig geautomatiseerde heupoperatie laten verrichten, lopen het risico op onherstelbare spierschade. Die waarschuwing uit prof. C. N. van Dijk, voorzitter van de Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV), op de website van zijn organisatie.

Volgens hem lopen er in Duitsland al meer dan tweehonderd rechtszaken van patiënten die mank lopen na een operatie met de zogeheten Robodoc. Eerder hadden Duitse orthopeden gewaarschuwd tegen het optimisme en de ongecontroleerde invoering van de methode, die inmiddels in zestig Duitse ziekenhuizen is toegepast. De Robodoc kost 500.000 euro per stuk.

"Nu steeds vaker Nederlandse patiënten de grens overstreken voor nieuwe behandelingen. moeten we alert blijven op de risico's die dat met zich meebrengt", aldus Van Dijk. "We hebben hier absoluut geen behoefte aan Duitse toestanden."

Van Dijk onderstreept dat orthopedie in het basispakket moet blijven als de komende jaren een basisstelsel in de zorg wordt ingevoerd. Hij verwerpt het beeld dat versleten knieën en heupen 'welvaartsaandoeningen' zijn. "Het kan niet zo zijn dat orthopedische ingrepen straks alleen toegankelijk zijn voor patiënten die hiervoor aanvullend verzekerd zijn."