DEN HAAG - Het NAVO-bombardement op de Chinese ambassade in Belgrado in 1999 was geen vergissing, zoals Westerse leiders beweren. Dit verklaarde Slobodan Milosevic (60) vrijdag voor het Joegoslavië-Tribunaal.

De bommen op de Chinese ambassade, waardoor Chinese diplomaten en journalisten om het leven kwamen, leidden tot een zware diplomatieke crisis, met felle demonstraties in Peking.

Volgens de NAVO was de ambassade per ongeluk gebombardeerd tijdens de poging van het Westen om Milosevic met geweld te dwingen tot een compromis inzake Kosovo. Volgens het bondgenootschap was er sprake van een vergissing omdat de Chinese ambassade recentelijk was verhuisd naar een nieuw gebouw.

Volgens Milosevic is het onzin als de NAVO zegt dat zij niet wist waar zich de Chinese ambassade in Belgrado bevindt. "Honderden Westerse diplomaten zijn er op recepties geweest, hebben er gegeten, hebben erover naar hun hoofdsteden gerapporteerd", aldus de ex-president van Joegoslavië.

'Volstrekt ongeloofwaardig'

De NAVO heeft die diplomaten op post in Belgrado ingezet voor het vergaren van informatie ter voorbereiding van de bombardementen. Daarom vindt Milosevic het volstrekt ongeloofwaardig als het machtigste militaire apparaat dat de geschiedenis van de mensheid ooit heeft gekend, beweert niet te hebben geweten waar zich de Chinese ambassade in Belgrado bevindt.

De NAVO verklaarde het bombardement in 1999 met het feit dat op de plek van de nieuwe Chinese ambassade eerder een militair gebouw zou hebben gestaan. Volgens Milosevic is dat een leugen. De nieuwe Chinese ambassade staat in een buitenwijk van Belgrado op een plek die eerder braakliggend terrein was.

Clinton

Volgens Milosevic is de Chinese ambassade niet in overleg met alle deelnemende NAVO-landen gebombardeerd, zoals bij andere doelwitten het geval was. Op bevel van president Clinton zouden de Amerikanen de ambassade buiten de bondgenoten om hebben gebombaardeerd, met langeafstandsbommenwerpers die speciaal voor de gelegenheid naar de Balkan zijn gestuurd.

Na het bombardement op de diplomatieke vertegenwoordiging waren er ook in de Westerse pers speculaties dat er wellicht sprake was van opzet. De Chinezen zouden met de technische middelen van de ambassade de Joegoslaven hebben geholpen in de oorlog.

/NIEUWSChinese ambassade Belgrado was spionagecentrumNAVO-bombardement op Chinese ambassade doelbewust

/DOSSIERMilosevic