HILVERSUM - De Belgische kardinaal Godfried Danneels sluit het gebruik van condooms in bepaalde gevallen niet uit. Danneels wordt genoemd als mogelijke kandidaat voor het pausschap. Als bescherming tegen de ziekte aids is condoomgebruik geoorloofd.

Danneels deed zijn uitspraken zondagavond in het televisieprogramma Kruispunt. "Wanneer iemand sero-positief is en zijn partner zegt: 'Ik wil met u betrekkingen hebben.' Dat hoeft hij voor mij niet te doen. Maar áls hij het doet dan moet hij ook een condoom gebruiken. Want anders voegt hij aan een zonde, tegen het zesde gebod nog een ander toe. Tegen het vijfde", aldus de kardinaal. Het zesde gebod is: gij zult geen echtbreken, het vijfde gebod: gij zult niet doden.

HIV-virus

De rooms-katholieke kerkleiders houden gelovigen voor dat condooms geen bescherming bieden tegen het HIV-virus. De Colombiaanse Curiekardinaal Alfonso Lopez Trujillo, hoofd van de pauselijke raad voor het gezin, beweerde vorig jaar dat het HIV-virus zo klein is dat het gemakkelijk door een condoom kan dringen. Gezondheidsautoriteiten moeten volgens de kardinaal waarschuwen tegen het gebruik van condooms, net zoals ze roken proberen te ontmoedigen.

Preventie

Danneels ziet het anders. "Het is toch preventie om je tegen een ziekte te beschermen of tegen de dood. Dat is moreel niet op hetzelfde niveau te beoordelen als wanneer men het condoom gebruikt als geboortebeperking." De kardinaal vindt ook dat bisschoppen zich meer moeten laten leiden door een praktische interpretatie van de regels.

Muskens

In Nederland zei bisschop Muskens van Breda al in 1999 als een van de weinige kerkleiders in de wereld dat de aids-epidemie in Afrika vraagt om het uitdelen van condooms. Hij legde zich later echter neer bij een verklaring van de Nederlandse bisschoppen, waarin condoomgebruik wordt afgewezen.