TOKIO/WASHINGTON/RIJSWIJK - Van veel kanten is vrijdag teleurgesteld gereageerd op het alternatieve klimaatplan dat de Amerikaanse president donderdag presenteerde. Duitsland vindt het plan niet effectief, Japan is matig positief en het internationale Wereld Natuur Fonds (WWF) toont zich zelfs verbijsterd.

"Een rampzalig ongepast antwoord op het broeikasprobleem", stelt het WWF. "Hoewel de VS 's werelds grootste vervuiler is, heeft de regering-Bush het internationale Kyoto-protocol de rug toegekeerd", aldus een verklaring.

Sprookjes

De organisatie vreest dat het plan van Bush leidt tot een toename in broeikasgasuitstoot van 20 tot 30 procent in 2010 ten opzichte van 1990. "Andere landen, zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, bereiken steeds belangrijke dalingen in hun uitstoot terwijl hun economie blijft groeien." Dat gegeven maakt een einde aan de "sprookjes" van Bush die niet aan Kyoto mee wil doen, omdat de economie daaronder zou lijden."

Het Amerikaanse alternatief voor het Kyoto-protocol is een vrijwillige reductie van broeikasgasuitstoot. Binnen tien jaar moet die met 18 procent omlaag kunnen, maar dan wel relatief: dat wil zeggen ten opzichte van de economische groei.

Op dit moment stoten de VS ongeveer 180 ton CO2 uit per miljoen dollar Bruto Binnenlands Product.Dat wil Bush terug brengen naar 150 ton CO2, een reductie dus van 18 %.Als de Amerikaanse economie gewoon doorgroeit, dan groeit de CO2 uitstoot echter ook mee. Volgens critici danst de president met dit plan veel te veel naar de pijpen van het bedrijfsleven.

Voor de landen die zich wel aan het Kyoto Protocol houden geldt een absolute reductie van CO2 emissies in 2010. Voor Nederland is de opgave: een reductie in de CO2 uitstoot van 5,2% in 2010, ten opzichte van de emissie in 1990.

Niet goed genoeg

Duitsland is teleurgesteld. Milieuminister Trittin zei niet te verwachten dat de "toch al hoge Amerikaanse uitstoot noemenswaardig, of sowieso al, zal dalen". Trittin is wel blij dat Bush kennelijk de noodzaak van reductie inziet, al vindt hij de inhoud van zijn plan niet goed genoeg.

Australië verwelkomde juist het alternatieve klimaatplan. Dit land wilde het Kyoto-protocol niet ondertekenen als Amerika dat ook niet zou doen. Nu vindt de Australische premier Howard het positief dat de Amerikanen de problemen serieus nemen "en niet alleen maar nee zeggen tegen het Kyoto-protocol". Australië denkt dat 'Kyoto' geen zin heeft als daaraan de VS en andere westerse landen niet meedoen, en tekent daarom niet.

Liever Kyoto

Japan verwelkomt het plan van Bush en vindt het een teken van goede wil, maar ziet toch liever dat de VS het Kyoto-protocol tekenen. Dat heeft vrijdag minister Kawaguchi van Buitenlandse Zaken laten weten. Tot 1 februari was Kawaguchi Milieuminister en in die functie nauw betrokken bij de totstandkoming van 'Kyoto'. "Het is wel duidelijk dat dit plan geen 7 procent reductie haalt, waarmee de Amerikanen eerder wél akkoord waren gegaan."