AMSTERDAM - Voorzitter P. Hustinx van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) stoort zich aan de oproepen van politici en politiebazen om de privacy in te dammen. Vooral de korpschefs zijn in zijn ogen bezig met 'gevaarlijke stemmingmakerij'. Hij pleit ervoor het 'hoofd koel te houden en te komen tot een evenwichtige aanpak'.

Dat zei Hustinx zondag in het televisieprogramma Buitenhof. Hij doelde op stellingen in de publieke discussie als 'privacy als schuilplaats van het kwaad.' Het lijkt er volgens hem op dat korpschefs hun frustratie afreageren op de winkeliers, die op deze manier worden aangespoord ook zelf iets aan de kleine criminaliteit te doen. De korpschefs worden binnenkort op hun prestaties afgerekend. Dergelijke ideeën neigen volgens Hustinx naar eigenrichting.

Balkenende

Ook premier Balkenende is volgens de CBP-voorzitter te ver gegaan met zijn sympathie voor winkeliers die foto's van veelplegers openbaar willen maken. "Er was nuance maar hij had toch een tandje meer terughoudendheid moeten hebben."

Hustinx vertrekt binnenkort bij het CBP, waar hij vijf kabinetten meemaakte. Vorig jaar nog vond hij dat het kabinet-Balkenende-I een karikatuur had gemaakt van privacy. Het afgelopen jaar is het volgens hem niet veel beter geworden. "Veiligheid, vrijheid en dus ook privacy behoren tot de grondslagen van onze samenleving."

Evenredigheid

Hustinx voorziet op den duur een averechts effect, als voortdurend wordt gehamerd op de veiligheid en zeker als dit in verband wordt gebracht met de privacy. "Uiteindelijk neemt daardoor de gevoelswaarde van veiligheid af en zijn we ook nog onze privacy kwijt." Op zich schrikt de voorzitter er niet van, als de privacy iets moet inleveren voor de veiligheid. De grondwet maakt dat volgens hem ook mogelijk. Het gaat hem om de evenredigheid die uit het oog wordt verloren.

Hustinx, die zich op Europees niveau met dit probleem gaat bezighouden, vindt dat de juiste maat moet worden gevonden en aangehouden. Hij doelde onder meer op de wens van de Verenigde Staten om de gegevens van alle vliegtuigpassagiers te verstrekken en die zeventig jaar lang te bewaren. Hustinx is het daar niet mee eens. Inmiddels heeft EU-commissaris Bolkestein bereikt, dat dit drie jaar opslag wordt. Volgens Hustinx moet ook hier de discussie erover gaan of de maatregelen in evenwicht zijn.