DEN HAAG - Nederlandse installatiebedrijven maakten in de jaren '90 illegale afspraken over de verdeling van opdrachten. Dat heeft M. Engels maandag tegenover de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid verklaard. Hij was tot juni van dit jaar de baas van het grote installatiebedrijf Wolter & Dros en zit sindsdien in de raad van bestuur van het overkoepelende TBI Holdings.

"Ik wist heel goed dat het ontwettig was"

Engels kwam in augustus 1994 aan het roer van Wolter & Dros. Hij merkte dat de vestigingsdirecteuren van zijn bedrijf nog steeds concurrentie beperkende afspraken maakten met collegabedrijven. "Ik wist heel goed dat deze activiteiten niet in overeenstemming waren met de Nederlandse wet. Dat was voor mij een niet verteerbare zaak", gaf hij aan. "Er waren zeer vele andere directeuren die hier ook niet gelukkig mee waren."

Het systeem van marktverdeling was tot 1992 toegestaan. Volgens Engels gaven zijn vestigingsdirecteuren aan dat het bedrijf in moeilijkheden zou komen als Wolter & Dros eenzijdig uit het systeem zou stappen. Najaar 1997 heeft Engels toch accountantsbureau Coopers & Lybrand in de arm genomen om de onregelmatigheden in zijn eigen bedrijf uit te pluizen.

Claimsysteem

Uit de rapportage bleek het bedrijf van Engels voluit mee te doen aan een 'claimsysteem', waarmee installateurs opdrachten onderling verdelen door af te spreken wie de laagste offerte indient. Engels benadrukte overigens dat er ook veel opdrachten zijn waarmee dat niet gebeurt omdat op andere criteria dan de prijs wordt geselecteerd. Vooral in de industrie selecteren opdrachtgevers vaker op basis van reputatie, kennis of een concreet ontwerp van een installatiebedrijf.

"Verwerpelijk"

Coopers & Lybrand stuitte ook op onderlinge verrekeningen tussen installateurs, die aan de voorbesprekingen hebben meegedaan. Dit verliep via valse facturen. Ook was er sprake van het "ongeoorloofd beïnvloeden van overheidsfunctionarissen". Engels noemde dit "verwerpelijk" en verbood het (nogmaals).

"Ik wilde het niet meer hebben"

Commissievoorzitter Vos verbaasde zich erover dat Engels niet precies wilde weten wat er aan hand was en geen stappen ondernam. Engels zei echter de vestigingsdirecteuren te hebben beloofd geen stappen tegen hen te ondernemen als zij zouden meewerken aan het accountantsonderzoek. Hij wilde na de rapportage schoon schip maken. "Ik wilde het absoluut niet meer hebben. Als het weer zou gebeuren, zou ik heel ernstige maatregelen nemen."

Volgens de oud-directeur zijn de ongeoorloofde praktijken, zoals de beïnvloeding van ambtenaren en het opstellen van valse facturen "van de ene op de andere dag gestopt". Het illegaal vooroverleg kon volgens hem niet van de ene op de andere dag verdwijnen. Hierover zijn gesprekken aangegaan met collegabedrijven, aldus Engels.

Overigens bestaat er volgens Engels een regulier systeem van rekenvergoedingen in de installatiebranche, waarover de belangenorganisatie van de bedrijven nog in gesprek is met de Nederlandse Mededingsingsautoriteit (NMa). De commissie betwijfelt of dit inderdaad is toegestaan.

/NIEUWSProjectmanager vermoedde illegaal vooroverleg