WASHINGTON - De Verenigde Staten hebben de Iraakse oud-president Saddam Hussein (66) formeel tot krijgsgevangene verklaard. Hoge functionarissen van Defensie zeiden later dat de juridische status van de ex-president 'nog in beraad' is.

Woordvoerder Michael Shavers van het Pentagon zei evenwel dat de voormalige president alle rechten heeft en krijgt die aan zo een status zijn verbonden volgens de Conventie van Genève voor krijgsgevangenen. De toekenning betekent niet dat de omstandigheden veranderen waaronder Saddam Hussein wordt vastgehouden.

"Waar het op neerkomt, is dat Saddam Hussein leider was van de strijdkrachten van het oude regime. Dat maakt hem dus tot een lid van het leger toen hij werd opgepakt. Dat maakt hem dus tot een krijgsgevangene", aldus woordvoerder majoor Shavers. Hij kan nu terechtstaan voor oorlogsmisdaden.

Informatie

Saddam Hussein werd op 13 december gevangengenomen nabij Tikrit. De voormalige alleenheerser uit Bagdad weigert mee te werken aan de verhoren. Documenten die bij hem werden gevonden tijdens zijn arrestatie vorige maand leveren echter meer informatie op dan de coalitietroepen hadden verwacht. Dat zei vrijdag een hoge Britse functionaris op voorwaarde van anonimiteit.

Behaaglijk

"Hij heeft zelf nog niets gezegd, maar de papieren die we bij hem vonden, leidden tot nieuwe informatie en dat resulteerde weer in nieuwe operaties", zei hij. "De Amerikanen die hem verhoren, nemen hun tijd. Zij proberen hem zo behaaglijk te laten voelen dat hij wil praten in gevangenschap." Saddam Hussein heeft echter 'nog geen inlichtingen verstrekt die nuttig waren', aldus de Brit.

Volgens een Koerdisch lid van de tijdelijke Iraakse regeringsraad kan Saddam Hussein mogelijk al binnen zes maanden voor een Iraake rechtbank verschijnen.