GENT - Wie van een Belgische rechter een boete opgelegd krijgt en niet betaalt, hoeft zich eigenlijk geen zorgen te maken. De Belgische justitie schakelt nauwelijks deurwaarders in om het geld te innen. Een vervangende celstraf minder dan zes maanden wordt nooit uitgevoerd: de minister heeft dat verboden wegens het cellentekort.

"U wordt uitgenodigd om te betalen. Doe je dat niet, dan gebeurt er eigenlijk niets", klaagt procureur-generaal F. Schins vrijdag in de Vlaamse krant De Standaard. "De magistratuur zit al jaren opgescheept met die frustratie". De officier stelt dat Belgen vrij braaf zijn: ondanks het gebrek aan sancties betalen ze grote boetes praktisch altijd.

De Belgische minister van Justitie Onkelinx zegt in een reactie het niet aanvaardbaar te vinden dat mensen ongestraft blijven als ze hun boete niet betalen. Onkelinx zoekt momenteel naar de invoering van alternatieve straffen, zoals werkstraffen. De minister is niet van plan de niet-betalers alsnog naar de gevangenis te sturen: de cellen blijven alleen bestemd voor zwaardere misdrijven.