JAKARTA - Waar in ons land de rokers worden uitgebannen, wil de Indonesische regering juist dat er stevig wordt doorgepaft. Om genoeg accijnzen binnen te halen, zijn de takaksproducenten gevraagd de productie van sigaretten op te schroeven tot tweehonderd miljard stuks, aldus The Jakarta Post.

De verkoopprijzen en de hoogte van de accijnzen blijven dit jaar onveranderd. De verwachting is evenwel dat de economie in 2004 zal aantrekken en dat daardoor meer sigaretten worden opgestoken. De verkopen bleven in 2003 steken op 183 miljard stuks en om aan de verwachte groei van de vraag te kunnen voldoen, zal de productie omhoog moeten, aldus de hoogste functionaris voor accijnszaken in de archipel, Eddy Abdurrahman.

Aanmoedigingsbeleid

Verscheidene actiegroepen zijn boos op de overheid. Ze reppen van een aanmoedigingsbeleid dat de gezondheid van de bevolking in gevaar brengt. "De overheid kijkt alleen naar het geld, niet naar de gezondheid", aldus een zegsman.

Zowel de wereldgezondheidsorganisatie WHO als de Wereldbank riep Indonesië eind vorig jaar nog op de accijnzen op tabak te verhogen om daarmee het roken te ontmoedigen. Volgens de WHO rookt zeker zestig procent van de Indonesische mannen. Bij de vrouwen ligt dat percentage op vier.

Kretek

De Indonesische autoriteiten schatten het jaarlijks aantal doden door roken, van vooral kreteksigaretten, op ongeveer 57.000. Het ministerie van Volksgezondheid heeft toegezegd in 2005 wetgeving gereed te hebben voor een actief antirookbeleid, maar veel actiegroepen betwijfelen of de autoriteiten inderdaad maatregelen zullen nemen. De tabaksindustrie genereert circa negentig procent van de Indonesische inkomsten aan accijnzen. De drankindustrie zorgt voor het resterende deel.