LONDEN/DEN HAAG - Nederland kent geen zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen. De Britse autoriteiten publiceerden donderdag een lijst met namen van vooral Afrikaanse maatschappijen die om veiligheidsredenen niet welkom zijn in het Britse luchtruim.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt geen enkele maatschappij die op Nederland vliegt geweerd. Wel geldt er voor enkele maatschappijen een verscherpt toezicht. Volgens een woordvoerder van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, die waakt over de veiligheid van de luchtvaart, gaat het onder meer om Royal Air Maroc. Een vliegtuig van deze Marokkaanse 'flag carrier' was vorig jaar oktober zo zwaar geladen dat het op last van de inspectie een deel van de vracht moest uitladen.

Zwarte lijst

Op de Britse lijst staan alle luchtvaartmaatschappijen uit Equatoriaal Guinea, Gambia, Liberia, alle in Afrika, plus die uit de oud-Sovjetrepubliek Tadzjikistan. Verder gaat het om Star Air en Air Universal, beide uit Sierra Leone, Cameroon Airlines, Central Air Express uit Congo, en Albanian Airlines.

Minister van Verkeer Darling kwam met de lijst na vragen van een parlementslid. Volgens de Conservatief Wilshire heeft het publiek het recht te weten of het verstandig is in een bepaald vliegtuig te stappen na het ongeluk van zaterdag in de Rode Zee. Alle 148 inzittenden van een Boeing van Flash Airlines uit Egypte kwamen toen om. Snel daarna bleek dat Zwitserland de chartermaatschappij wegens technische gebreken al ruim een jaar weert.

Luchtvaartveiligheid

De woordvoerder in Den Haag verwacht dat luchtvaartveiligheid nu hoog op de internationale agenda staat, binnen de Europese Unie en organisaties voor de luchtvaart. Donderdagavond is er ambtelijk overleg tussen Nederland, Oostenrijk, België, Luxemburg, Ierland en Zwitserland over een actievere informatievoorziening van burgers. De Haagse woordvoerder rekent niet meteen op concrete afspraken. "De zaak heeft onze absolute aandacht, maar wij reageren niet overhaast." De luchtvaartinspectie en de handhavingsdiensten staan borg voor de luchtvaartveiligheid in Nederland "en die doen dat goed", bezwoer hij.

De ANWB en het Platform Nederlandse Luchtvaart (PNL) zijn ervoor dat consumenten beter dan nu toegang krijgen tot informatie over veilige en onveilige luchtvaartmaatschappijen.

Haken en ogen

Volgens de woordvoerder van de Inspectie Verkeer en Waterstaat ligt een zwarte lijst gevoelig. "Dat heeft haken en ogen, vooral voor overheden, wegens de relatie met een bepaald land. Want als we een maatschappij uit land X diskwalificeren om veiligheidsredenen, diskwalificeren we ook de luchtvaartautoriteiten van dat land." Dan is er ook nog het risico van schadeclaims. "Je moet heel zeker van je zaak zijn om een maatschappij aan de schandpaal te nagelen."

Dat verklaart wellicht waarom de Britten de namen van twee maatschappijen weigeren te noemen die in 2002 in ten minste één Europees land geweerd werden, maar die vorig jaar nog op Britse luchthavens mochten vliegen. Dat is een zaak voor het land dat het verbod uitvaardigde, aldus een woordvoerster in Londen.