AMSTERDAM - Een onafhankelijke deskundige gaat de zogeheten auditrapporten over de Noord-Zuidlijn in Amsterdam bestuderen. De Amsterdamse wethouder G. Dales, verantwoordelijk voor de aanleg van de metrolijn, heeft ingestemd met een verzoek hiertoe van D66.
Noord-Zuidlijn

De deskundige moet kijken naar mogelijke 'kostenverhogende elementen' tijdens de bouw van de Noord-Zuidlijn. Tegenstanders van de metrolijn dragen de deskundige voor.

De nieuwe verbinding moet Amsterdam-Noord, onder het centrum van Amsterdam door, met de Zuidas verbinden. Dales zal controleren of de deskundige kennis van zaken heeft, zegt I. Manuel van D66, en dan kan deze aan de slag. De deskundige werkt onder strikte geheimhouding, maar zal de leden van de commissie verkeer, vervoer en infrastructuur bijpraten over zijn bevindingen.

Raad van State

De Raad van State bepaalde onlangs dat de tegenstanders geen inzage krijgen in de auditrapporten. Die rapporten zijn opgesteld door een auditcommissie als kritische begeleiding en technische kritiek op de uitvoering van de Noord-Zuidlijn.

D66 was ongelukkig met de gang van zaken, omdat voorstanders over meer informatie lijken te beschikken dan tegenstanders. Met de oplossing die nu is gevonden hoopt de partij op een gelijkwaardige discussie.

Besluit

De gemeenteraad van Amsterdam moet 2 oktober een besluit nemen over de aanleg van de Noord-Zuidlijn. De voorbereidingen zijn al in volle gang, maar of de aanleg kan worden voortgezet is afhankelijk van het gemeenteraadsbesluit. Binnen de raad lijkt steeds meer twijfel te ontstaan over de haalbaarheid van het megaproject.

Woensdag praat de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid over de aanbesteding van de Noord-Zuidlijn. Zij wil weten of bouwondernemingen prijsafspraken hebben gemaakt over de aanleg ervan. Welke deskundige zich over de auditrapporten, gaat buigen is nog niet bekend. Vereniging de Bovengrondse, waarin tegenstanders zich hebben verenigd, was maandag niet bereikbaar.