NEW YORK - Twaalf van de gewelddadigste scholen in New York krijgen binnenkort politietoezicht. Daarvoor zijn blijkens berichten in de media van dinsdag 150 agenten uitgetrokken.

Het gaat om scholen in de armste delen van de stad, in de wijken Brooklyn en Bronx. Op die scholen zit 3 procent van 1,1 miljoen New Yorkse scholieren, maar het aandeel in het geweld op alle scholen in de grootste stad van de VS bedraagt 11 procent.

Wapenbezit

Het besluit om politie in te zetten is genomen door burgemeester Michael Bloomberg die van de politie en de onderwijsautoriteiten meldingen had gekregen over de gewelddadigheden en over het buitenproportionele wapenbezit. Hij vindt dat er een einde moet komen aan de onveilige situatie voor docenten en leerlingen. "Wij hebben het geweld in de stad teruggedrongen. Er is geen reden waarom dat op de scholen niet zou kunnen", aldus Bloomberg.