DEN HAAG - De Belastingdienst gaat mensen die de kosten van een lijfrentepolis aftrekken van de belasting dit jaar extra controleren. Deze aftrek is vorig jaar helemaal afgeschaft, maar belastingplichtigen die er een pensioentekort mee aanvullen komen er nog wel voor in aanmerking. Het vermoeden bestaat dat de aftrekpost nog wel eens onterecht wordt opgevoerd.

De fiscus kiest jaarlijks een aftrekpost die extra wordt gecontroleerd. Eerder was dat bijvoorbeeld de hypotheekrente-aftrek, het afgelopen jaar ging het om de bijzondere ziektekosten voor chronisch zieken. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën bleek toen dat er soms onterecht een beroep werd gedaan op die aftrekpost. Overigens bleek ook dat sommige belastingplichtigen wel bijzondere ziektekosten mochten aftrekken maar dat niet deden.

Aangifte

Vanaf deze week kunnen belastingplichtigen van de site van de Belastingdienst een aangifteprogramma halen. Daar wordt al veel gebruik van gemaakt, zei de woordvoerder dinsdag. Vorig jaar ontving de Belastingdienst binnen anderhalve week ruim drieduizend digitale belastingaangiften per modem terug.

Later deze maand begint de fiscus met het rondsturen van de ruim zeven miljoen diskettes en biljetten om aangifte te kunnen doen.