AMERSFOORT - De Utrechtse korpschef P. Vogelzang wil criminelen die herhaaldelijk de fout ingaan, uit de anonimiteit halen, desnoods door hun foto's te publiceren.

Hij zei dat maandag tijdens een persgesprek na afloop van de nieuwjaarsreceptie van het politiekorps Utrecht in Amersfoort. Hij wil dat de portretten van de zogenoemde veelplegers worden verspreid in de wijken waarin ze actief zijn. Het publiceren van de foto's is onderdeel van het beleid waarmee Vogelzang de maatschappij weerbaarder tegen criminaliteit wil maken.

Net als de meeste andere politiekorpsen in Nederland presenteerde ook Utrecht goede cijfers over 2003. Het aantal aangiften in de regio daalde met ruim 11 procent terwijl het aantal verdachten dat bij het Openbaar Ministerie (OM) werd aangeleverd, steeg met ruim 12 procent. Vogelzang concludeert dan ook dat repressie werkt, maar betwijfelt of dat van structurele aard is. Om de criminaliteit blijvend te laten dalen is het volgens de korpschef nodig dat belanghebbenden als burgers, bedrijven, gemeenten en ook het OM alles uit de kast trekken om de criminaliteit blijvend laag te houden.

Privacy

Een van de manieren waarop burgers moeten worden ondersteund is door ze beter en actueler te informeren over criminaliteit en criminelen. Zo denkt Vogelzang aan het inzichtelijk maken van de manier waarop criminelen werken, maar ook het uit de anonimiteit halen van een veelpleger. Wanneer deze bijvoorbeeld in een bepaalde wijk actief is, wil Vogelzang de burger daarvan op de hoogte brengen door zijn foto op internet te plaatsen.

"Alleen zo kun je burgers ondersteunen bij het realiseren van hun eigen veiligheid", zegt Vogelzang. Dat met het publiceren van foto's van verdachten de privacy in het geding komt, is voor Vogelzang van onderschikt belang. "Daar moeten we dan maar eens over discussiëren. Soms is niets zeggen ook misdadig."