BORGHAREN - De gemeentes Maastricht en Roermond hebben woensdag maatregelen genomen tegen het stijgende water van de Maas. In de loop van woensdagmiddag ging het waterpeil van de rivier ter hoogte van Borgharen naar 45,20 meter boven NAP.

Rijkswaterstaat verwacht dat het peil de komende avond en nacht nog stijgt als gevolg van overvloedige regenval in de Belgische Ardennen. Als het water boven 46 meter NAP komt, lopen woningen in de dorpen Itteren en Borgharen (gemeente Maastricht) onder water.

De belangrijkste weg tussen Itteren en Borgharen staat al deels blank en is inmiddels afgesloten. Alle andere toegangswegen zijn alleen nog voor bestemmingsverkeer toegankelijk.

Kwelwater

Het vee rond de dorpen is van het land gehaald. Verder zijn er afzettingen geplaatst op toegangswegen om ramptoerisme tegen te gaan en de weg vrij te houden voor hulpdiensten. Het waterschap Roer en Overmaas heeft pompen ingezet om kwelwater weg te krijgen.

In het stadhuis van Maastricht is inmiddels een crisiscentrum ingericht. Inwoners van Itteren en Borgharen kunnen terecht bij speciale informatiepunten in hun dorpen.

Schotten

Het Waterschap Roer en Overmaas is in de nacht van woensdag op donderdag begonnen met het plaatsen van schotten in de Roer in Roermond. Op die manier wordt de rivier in de binnenstad aan twee kanten afgesloten. Het water van de Roer zal vervolgens worden afgevoerd via de stroomopwaarts gelegen Hambeek om overstroming van het oude centrum te voorkomen.

Bij de monding van de Maas wordt later donderdag de monding van de Roer in de Maas geblokkeerd, om terugstromen van hoog Maaswater in de zijrivier te voorkomen. De hele operatie moet donderdagnamiddag zijn afgerond.

Damwanden

Ook is het Waterschap donderdagmorgen rond middernacht begonnen met het plaatsen van demontabele damwanden langs de Maas bij Ool en Herten, kerkdorpen van Roermond. Bij Roermond worden donderdag de grootste problemen met hoog water in de Maas verwacht.

Nooddijk

Verder komt er bij het zuidelijker langs de Maas gelegen Stevensweert een nooddijk. In alle gemeenten langs de Maas houden kadewachten het waterpeil 's nachts in de gaten. Woensdagavond bereikte het Maaswater het hoogste punt bij Maastricht: 45,5 meter boven NAP. Dit is de hoogste stand sinds de overstromingen van 1995. De waterkeringen die daarna geplaatst zijn, voorkomen dat de stad nu door overstromingen getroffen wordt.

Waterproject

Ook het Waterschap maakt zich grote zorgen over de situatie.Het maakt eens te meer duidelijk dat we echt op moeten schieten met de uitvoering van het Grensmaasproject, stelt waterschapwoordvoerder J. Delsing.

Het Grensmaasproject moet de inwoners van Zuid-Limburg blijvend beschermen tegen overstromingen, zoals die in 1993 en 1995 plaatsvonden. Het project liep door interne strubbelingen en financiële problemen echter fikse vertraging op.

In Itteren en Borgharen, de dorpen bij Maastricht die in 1993 en wereldnieuws werden, zijn na de laatste overstromingen nieuwe keringen geplaatst. Het lijkt erop dat deze de komende uren voor de eerste keer getest gaan worden, aldus Delsing.

Bekijk op Waterland.net /LINKde actuele waterstanden