JERUZALEM - De Israëliërs houden vast aan militaire actie in Palestijnse gebiedenterwijl internationale druk toeneemt. Tanks bezetten woensdag drie dorpen eneen vluchtelingenkamp. Vier Palestijnse politiemannen werden gedood, en erwerden 16 arrestaties verricht. Palestijnse kinderen ging massaal de straatop om stenen te gooien naar de voertuigen. De Verenigde Naties veroordeeldenhet ‘huisarrest’ dat door de Israëliërs werd opgelegd aan Yasser Arafat.

Bekijk video

Voor het bekijken van de video's heeft u RealPlayer