DEN HAAG - Slobodan Milosevic (60) heeft woensdagmiddag voor het Joegoslavië-Tribunaal het woord gekregen voor een eigen verklaring. Maar na tien minuten werd hij weer afgekapt door voorzittend rechter May omdat de uitlatingen van de ex-president niets met de zaak te maken zouden hebben. Milosevic mag donderdagochtend verder praten.

Milosevic begon zijn betoog met het herhaalde verwijt dat het tribunaal illegaal zou zijn, omdat de VN-Veiligheidsraad niet het recht zou hebben een tribunaal op te richten. De ex-president zei dat het tribunaal het probleem voor advies zou moeten voorleggen aan het Internationaal Gerechtshof, het hoogste juridische orgaan van de Verenigde Naties.

Dat was ook het advies geweest van de Nederlandse advocaat prof. Wladimiroff en zijn collega's Kay en Tapuskovic, die door de rechters waren benoemd tot 'amici curiae' (vrienden van het hof) om bij te dragen aan een eerlijk proces. Rechter May wees Milosevic erop dat hij maar in hoger beroep had moeten gaan tegen het besluit van de strafkamer dat het tribunaal wel legaal is.

Detentie

Milosevic zei ook dat het tribunaal eerst had moeten onderzoeken of zijn hechtenis legaal is, voordat het proces begint. Milosevic zegt dat hij door de Servische regering is 'ontvoerd' toen die hem vorig jaar naar Den Haag stuurde. Milosevic zegt dat zijn mensenrechten worden geschonden als het proces doorgaat zonder dat de legaliteit van zijn detentie is onderzocht in een speciale hoorzitting.

De juridisch adviseurs van Milosevic hadden eerder laten weten dat de ex-president een hele zittingsdag wil praten om zijn visie te geven op de gebeurtenissen op de Balkan in de jaren '90. May wees Milosevic woensdag nog eens op de geldende procedureregels: De verdachte zal niet worden ondervraagd over zijn eigen verklaring aan het begin van het proces, en de rechters zullen later uitmaken welke waarde zij er aan hechten.

/DOSSIERMilosevic