APELDOORN - De Gereformeerde Bond binnen de Nederlandse Hervormde Kerk wijst de actie van dertig hervormde gemeenten, die in verband met de kerkfusie naar de rechter stappen, met nadruk af. In een vrijdag uitgegeven verklaring zegt de bond dat de vrijheid van het Woord Gods en de vrijheid van de dienst aan God niet in het geding zijn.

De genoemde hervormde gemeenten, die principiële bezwaren hebben tegen de fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Lutherse Kerk, willen een verklaring van de rechter dat zij het recht hebben zelf te beslissen om niet toe te treden tot de Protestantse Kerk in Nederland, en dit met behoud van de naam en van de goederen.

Volgens de Gereformeerde Bond, de rechter vleugel in de Hervormde Kerk, is het gevaar levensgroot dat met deze actie de naam van Christus en van de kerk in diskrediet wordt gebracht. Bovendien wordt er enorm veel geld onttrokken aan het gemeentelijk leven dat gegeven is ten bate van de voortgang van de prediking en de ambtelijke zorg.

Scheuring

De bond wijst verder stappen af om zich buiten de PKN afzonderlijk te hergroeperen in noodevangelisaties of -synodes. "Daarmee is de zoveelste scheuring in de kerk een feit", aldus de verklaring van de Bond.

In 1996 besloot de bond, ondanks de grote bezwaren tegen het Samen op Weg-proces, trouw te blijven aan de Hervormde Kerk, ook als die zou opgaan in de PKN.