AMSTERDAM - Burgemeester Cohen heeft donderdag in zijn nieuwjaarstoespraak Amsterdammers die in financiële problemen raken, opgeroepen zo vroeg mogelijk aan de bel te trekken. De Amsterdamse burgemeester hoopt met preventieve maatregelen te voorkomen dat mensen hopeloos in de schulden raken.

Cohen vreest dat door de bezuinigingen uit Den Haag veel mensen in 2004 niet meer rond kunnen komen. Vooral ouderen, chronisch zieken en gezinnen die van het minimuminkomen moeten rondkomen, worden het hardst getroffen door de combinatie van bezuinigingsmaatregelen uit Den Haag.

Afterparty

Amsterdam moet zelf ook bezuinigen, maar trok voor het armoedebeleid 10 miljoen euro extra uit om het ergste leed te verzachten. De burgemeester wees erop dat vorig jaar het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening in Amsterdam al is verdubbeld. De nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Amsterdam vindt traditiegetrouw plaats op 1 januari in het Concertgebouw. Volgens Cohen de leukste 'afterparty' van de stad.

De burgemeester vertelde wat hij met Amsterdam voor had voor . Hij wil dat Amsterdammers nadenken over hun "burgerschap." Cohen wees daarbij op een recent onderzoek waaruit bleek dat 87 procent van de Amsterdammers zich ergert aan onfatsoenlijk gedrag van andere bewoners. "Amsterdammers willen dus anders met elkaar omgaan", zei Cohen.

Spruitjeslucht

Maar uit dezelfde enquête bleek ook dat slechts 7 procent iets ziet in stadsregels. "En zo herkennen we onze stad, onszelf, en elkaar: we voelen onbehagen over de manier waarop we met elkaar omgaan, maar we zijn allergisch voor betutteling. We willen dat er een andere wind gaat waaien, maar gruwen van de spruitjeslucht die het landelijke normen- en waardendebat zo nu en dan omgeeft", aldus Cohen.

Volgens Cohen moeten Amsterdammers nadenken over hoe zij invulling willen geven aan 'hun Amsterdam', rekening houdend met mede-Amsterdammers. Veel burgers doen dit al, hield Cohen voor. Zo sprak men in de Indische buurt af elkaar gewoon weer goedendag te zeggen. "De t-shirts met 'Hallo Buuf' schijnen besteld te zijn", zei Cohen.

Verder wil de burgemeester blijven werken aan een veiliger Amsterdam en de stad economisch goed laten gedijen. Volgens Cohen gebeurt dat laatste het beste in een tolerant klimaat waarin talent en de toepassing van moderne technieken de ruimte krijgen.