LEEUWARDEN - Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, krijgen Wilco Viets en Herman Du Bois, ex-veroordeelden in de beruchte Puttense moordzaak, aanzienlijk minder schadevergoeding uitgekeerd dan zij hebben geclaimd.

Voor de tijd die het tweetal in voorlopige hechtenis en, na hun veroordelingen, in gevangenschap heeft doorgebracht, berekent het OM de geleden schade op ongeveer eentiende van de 2,2 miljoen euro die zij ieder hebben gevraagd.

Het gerechtshof veroordeelde Viets en Du Bois in 1995 tot elk tien jaar cel wegens het verkrachten en doden van de 23-jarige Christel Ambrosius. Het tweetal legde zich niet bij de veroordeling neer en slaagde er uiteindelijk in zijn zaak door de Hoge Raad herzien te krijgen. Het hof in Leeuwarden sprak hen uiteindelijk in april definitief vrij. Beiden hadden hun volledige gevangenisstraf (tien jaar, waarvan zeven jaar effectief) uitgezeten.

Totale claim van 4,4 mijloen euro

Na de vrijspraak diende het tweetal een schadeclaim in van circa 2,2 miljoen euro per persoon. Maandag boog het hof in Leeuwarden zich in een openbare zitting over de claims.

G.J. Knoops, de advocaat van Viets en Du Bois, zei in een toelichting op de claims dat de Puttense moordzaak dermate uniek is, dat bij de schadeclaim afwijkende normen mogen gelden. Zo heeft hij namens zijn cliënten een veelvoud gevraagd voor de geldende dagvergoedingen voor de tijd die zij in voorlopige hechtenis en gevangenschap hebben doorgebracht.

Volgens Knoops zijn zijn cliënten door toedoen van politie en justitie zeven jaar van hun leven misgelopen. Dat is nauwelijks in geld uit te drukken, aldus de raadsman. Ook wees hij erop dat de mannen een "blijvende stigmatisering" hebben opgelopen, vooral ook omdat zij komen uit een kleine gemeenschap als Putten.

"Wij hadden geen keus"

Volgens advocaat-generaal S. Tempel hebben Viets en Du Bois daar zelf aan bijgedragen door de publiciteit te zoeken. "Wij hadden geen andere keus", was daarop het antwoord van Herman du Bois, "want elke deur ging voor onze neus dicht." Misdaadjournalist
Peter R. de Vries

De advocaat-generaal zei het maar ten dele juist te vinden dat de Puttense moordzaak als een bijzondere zaak wordt gezien. Wel bijzonder is dat de rechter nu moet oordelen over een schadeclaim van personen die hun straf geheel hebben uitgezeten, meent hij. Ook bijzonder is dat de herziening eindigde in een vrijspraak.

Voor het overige drong Tempel er bij het hof op aan de schadeclaims vooral zakelijk te bekijken. Dat betekent onder meer dat het hof zijns inziens niet of nauwelijks moet afwijken van de geldende dagvergoedingen voor de tijd die de twee achter tralies hebben doorgebracht. In de berekening van het OM komt dat neer op zo'n 165.000 euro per persoon.

Het hof doet op zijn vroegst over zes weken uitspraak.