ISTANBUL - De meerderheid van gematigde moslims in de wereld moet de islam heroveren op religieuze extremisten. Alleen daardoor is het mogelijk hervormingen door te voeren, die nodig zijn om de dialoog tussen de islamitische wereld en het westen overeind te houden. Dat vindt minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken.

Op een forum van EU-lidstaten en islamitische landen, verenigd in de OIC, dinsdag in Istanbul pleitte Van Aartsen verder voor meer wederzijdse tolerantie. Daarvoor moet er wel sprake zijn van "blijvend wederzijds respect", aldus de bewindsman. "Tolerantie kan nooit eenrichtingsverkeer zijn."

/NIEUWSNederland niet per se bemiddelaar in Midden-Oosten