DEN HAAG - Werkgevers en vakbonden vinden het geen goed idee als gemeenten in plaats van uitkeringsinstituut UWV verantwoordelijk worden voor de Wajong-uitkering voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn

Zo waarschuwt werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW voor een ''uitvoeringsmoeras''. FNV heeft laten berekenen dat de wijziging op een kostenpost uitdraait van 750 miljoen euro.

Het kabinet wil de onderkant van de arbeidsmarkt reorganiseren. Door verschillende voorzieningen zoals de bijstand, sociale werkplaatsen en de Wajong in één regeling te vatten, hoopt het kabinet te bezuinigen en meer mensen aan het werk te helpen.

FNV

De vakcentrale FNV heeft onderzoek laten doen door bureau Epsilon Research. Daaruit blijkt dat Wajongers in de nieuwe situatie helemaal niet meer kans op een baan hebben, terwijl de uitvoeringskosten stijgen.

Dat komt vooral doordat de uitvoering van de Wajong in handen komt van gemeenten. ''Gemeenten zullen allemaal apart een uitvoeringsbeleid maken en daarbij opnieuw het wiel moeten uitvinden. Dat leidt tot wel 420 regelingen in plaats van één'', aldus FNV.

VNO-NCW

Ook VNO-NCW geeft de voorkeur aan één uitvoerder voor de Wajong: het UWV. Wientjes is bang dat de arbeidsbemiddeling voor gehandicapten versnipperd raakt bij de gemeenten en werkgevers met te veel aanspreekpunten te maken krijgen.

VNO-NCW benadrukt wel de richting van het kabinetsbeleid te volgen: ''Zo veel mogelijk mensen uit genoemde groepen moeten een baan krijgen. Dat is het uitgangspunt van de sociale zekerheid: werk boven uitkering.''

Sociale Zaken

Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) is verrast dat de FNV met uitvoeringskosten op de proppen komt. Hij wees erop dat de plannen nog niet klaar zijn en dat er nog overleg is met gemeenten. Volgens De Krom wordt ook rekening gehouden met kritiek van sociale partners en is het niet de bedoeling dat er ruim vierhonderd verschillende versies komen van de nieuwe regeling.

Het overleg tussen De Krom en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verloopt al tijden moeizaam. Zo is het streven de nieuwe regeling 1 januari 2012 in te voeren, maar de VNG wil een jaar respijt voor een betere voorbereiding. Ook ijveren gemeenten voor zo veel mogelijk beleidsvrijheid op de nieuwe taken en vrezen ze geplande bezuinigingen.