DEN HAAG - Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) is niet van plan een heffing op het gebruik van dierproeven in te voeren. Het geld van die heffing zou worden ingezet om onderzoek naar alternatieven te doen.

De Tweede Kamer had in april om deze heffing gevraagd. Volgens de minister doen gebruikers van proefdieren er beter aan samenwerking te zoeken met de instanties als die al onderzoek verrichten naar alternatieven. Dat is naar de mening van de bewindsman efficiënter en beter.

Dat gebruikers heel direct hun eigen verantwoordelijkheid nemen, noemt Hoogervorst in een brief aan de Tweede Kamer een goede bijkomstigheid.