Steden mogen verpaupering onorthodox aanpakken

DEN HAAG - De vier grote steden mogen alles uit de kast trekken om de verloedering van wijken tegen te gaan. Als de huidige regelgeving daarbij tekortschiet, mogen ze creatieve oplossingen bedenken. Het kabinet is bereid ‘onorthodox mee te denken’ en zonodig ‘experimenteerwetten’ in te stellen om te komen tot een echte bijdrage.

Dat zei minister De Graaf van Bestuurlijke Vernieuwing vrijdag na het overleg dat hij samen met zijn collega Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie had met het collegebestuur van Rotterdam. De ministers onderkennen dat in de grote steden de problemen ‘bovenmaats’ zijn. Het kabinet wil met een samenhangend antwoord komen op de noden. Een ambtelijke werkgroep gaat dat uitzoeken.

Burgemeester Opstelten van de havenstad zei ‘positief gestemd’te zijn over de prompte wijze waarop het kabinet reageert. “Ze begrijpen onze analyse en de urgentie”, zei Opstelten. Hij doelde op het plan van aanpak dat het college van burgemeester en wethouders onlangs presenteerde om de verpaupering, armoede en criminaliteit tegen te gaan.

Geen kansarmen

Kern van dat actieprogramma is dat Rotterdam minder kansarmen binnen zijn grenzen wil hebben. Het stadsbestuur wil onder meer geen erkende vluchtelingen meer opnemen en alleen nieuwkomers toelaten die tenminste 120 procent van het minimumloon verdienen.

De Graaf vindt “dat er geen sprake kan zijn van een hek om de stad.” Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad kraakte donderdag al de inkomenseis die het dagelijks bestuur voorstelt. De ministers wilden vrijdag niet inhoudelijk vooruitlopen op wat wel en per se niet kan. Het plan van Rotterdam is uitgangspunt van de zoektocht, maar dat gaat niet buiten de andere drie grote steden om.

Huisjesmelkers en uitzendbureau’s

De maatregelen worden vooral gezocht op het terrein van de huisvesting, integratie en inburgering, veiligheid en de economische situatie. De Graaf wees erop dat eerst wordt bekeken wat er met de huidige regels al gedaan kan worden. Zo moeten huisjesmelkers en uitzendbureau's die zich inlaten met illegalen, aangepakt worden. Dit staat overigens al in de kabinetsplannen.

Ook valt te denken aan belastingvoordeeltjes voor ondernemers in slechte buurten, of de mogelijkheid gemeenten sneller het recht te geven om een illegalenpand te onteigenen, en ‘andere uitzonderingen op bepaalde wetgeving.’

Tip de redactie