AMSTERDAM - D66 wil de komende kabinetsperiode onderzoeken of invoering van de zogenaamde pil van Drion op verantwoorde wijze mogelijk is. Het partijcongres sprak dat vrijdagavond tegen de zin van de partijleiding uit.

Het D66-bestuur had in het concept verkiezingsprogramma alleen gepleit voor een discussie "die in openheid en met respect voor andere meningen" zou worden gevoerd.

Senator Kohnstamm diende echter een wijzigingsvoorstel in waarin wordt gesteld dat D66 "in de discussie over menswaardig sterven zal zoeken naar verantwoorde wegen waarlangs zelfbeschikking gerealiseerd kan worden".

In een toelichting benadrukte de oud-staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en huidig voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) dat D66 het voortouw moet blijven nemen in dit soort discussies.

/NIEUWSHelft Nederlanders voorstander zelfdodingspil'Bejaarden moeten eind aan leven kunnen maken'