Kerken staan voor historisch fusiebesluit

UTRECHT - De synodes van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk besluiten vrijdag definitief, of de fusie van de drie kerken doorgaat. Als de kerkvergaderingen alle drie ja zeggen, zetten zij de kroon op het zogeheten Samen op Weg-proces, dat ruim veertig jaar heeft geduurd.

De synodes vergaderen afzonderlijk in drie historische kerken in de Utrechtse binnenstad. De besluitvorming wordt tussen 16.00 en .00 uur verwacht. In de hervormde en gereformeerde synodes is voor het fusiebesluit een tweederde meerderheid nodig, bij de lutheranen moet driekwart voor stemmen. Als de uitslag positief is, gaan de drie kerken per 1 mei 2004 op in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Die zal ongeveer 2,5 miljoen leden tellen.

Vooral onder behoudende hervormden stuit de kerkfusie op grote weerstand. Zij vinden het onverteerbaar dat naast de klassieke gereformeerde belijdenisgeschriften ook die van de lutheranen de grondslag van de PKN vormen. Verder is het hun een gruwel dat plaatselijke kerken in de PKN de ruimte krijgen voor zaken die volgens hen in tegenspraak zijn met de bijbel, zoals de kerkelijke zegening van homorelaties.

Op de uiterste rechterflank van de Nederlandse Hervormde Kerk dreigen predikanten en gemeenteleden zelfstandig verder te gaan, als de door hen verfoeide fusiekerk een feit wordt.

Tip de redactie