Kamer wil einde uitzettingen asielzoekers

DEN HAAG - Een kleine meerderheid van de Tweede Kamer wil dat uitgeprocedeerde asielzoekers de komende weken niet uit de opvang gezet worden en op straat terechtkomen. De PvdA, SP, GroenLinks, LPF, D66, ChristenUnie en SGP willen dat minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie eerst met een concrete oplossing komt voor de terugkeer van deze groep asielzoekers.

Het CDA en de VVD zijn het daar niet mee eens, maar manen de minister wel tot spoed. Verdonk weigert toe te zeggen dat asielzoekers niet uitgezet worden en keurt het bovendien af dat sommige gemeenten uitgeprocedeerden blijven opvangen.

Dat bleek donderdag tijdens een door de SP aangevraagd interpellatiedebat in de Tweede Kamer. Genoemde Kamermeerderheid is bang dat aan de officiële opvang van honderden of misschien duizenden mensen een einde komt.

Pardonregeling

Aanleiding voor de onrust is dat nog in december veel asielzoekers horen of zij onder de beperkte pardonregeling vallen of juist niet. Daarnaast krijgen alle bijna 8000 mensen die een brief hebben geschreven naar Justitie uiterlijk deze maand een antwoord. Voor velen was het de laatste poging waardoor hun uitgestelde vertrek in zicht komt. Veel anderen zitten nog in een procedure en mogen de uitkomst daarvan afwachten.

Verdonk noemt het lariekoek dat binnenkort grote groepen mensen in een keer uit hun opvang worden gezet. Aantallen kon zij echter nog niet noemen. Dat zal pas blijken als zij met haar plan van aanpak komt voor de terugkeer van deze 'oude' groep asielzoekers.

Democratische wijze

Dat verwacht zij in januari. Verdonk is daarover nog in overleg met de Vereniging voor Nederlandse gemeenten en de vier grote steden. De minister gaf aan begrip te hebben voor de redenering van de gemeenten, maar vindt tegelijk dat zij zich moeten houden aan het rijksbeleid, dat op democratische wijze is vastgesteld.

Veel gemeenten vinden dat zij een zorgplicht hebben en moeten voorkomen dat mensen op straat gaan rondzwerven. Verdonk blijft erbij dat zij Nederland moeten verlaten en wil ze daarvoor faciliteren. En als blijkt dat afgewezen asielzoekers meewerken aan hun terugkeer, worden zij volgens Verdonk voor de resterende korte tijd niet zomaar uit de opvang gezet.

Grootste probleem is de grote groep mensen die niet terug willen en vaak al jaren in Nederland zijn. Verdonk vindt het een verkeerd signaal als gemeenten of anderen alsnog noodopvang bieden. Daardoor zal de medewerking aan terugkeer alleen maar verminderen. Wel zei de bewindsvrouw dat een volledig sluitende oplossing voor de terugkeer niet mogelijk is.

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie