DEN HAAG - Nederland zal per 1 juli geen kinderbijslag meer uitkeren voor kinderen die in Marokko wonen. Het kabinet heeft dat vrijdag besloten op voorstel van minister Vermeend (Sociale Zaken), omdat Marokko weigert mee te werken aan controles op bijstandsfraude.

De maatregel is alleen van toepassing op kinderen die na 1 juli worden geboren. Ook wil het kabinet uitbetaling van andere sociale uitkeringen zoals de WAO per 1 januari 2003 stopzetten. Ook hier wordt aan de bestaande uitkeringen niet getornd.

Premier Kok liet op zijn wekelijkse persconferentie duidelijk blijken dat de maat voor Nederland na ruim een half jaar lang vruchteloos onderhandelen vol is. "Als je zacht bent, laat je over je lopen."

De premier vindt dat de in Nederland geldende regels ook in Marokko moeten worden gerespecteerd. Hij benadrukte dat de inzet van het kabinet blijft om alsnog tot een vergelijk te komen, zodat de maatregelen kunnen worden voorkomen.

Nederland eist inzage in het Marokkaanse kadaster. Marokko weigert dat. Nederland wil zo controleren of Marokkanen die in Nederland een uitkering ontvangen, bezittingen in Marokko hebben met een waarde van meer dan 9000 euro. In dat geval hebben ze geen recht op bijstand.

Er is voor indirecte maatregelen gekozen omdat stopzetten van de bijstand volgens Kok een te ingrijpende maatregel is.

/NIEUWSVermeend wil kinderbijslag naar Marokko stopzetten