Hoogervorst bindt in bij rookbeleid

DEN HAAG - Minister Hoogervorst van Volksgezondheid trekt zijn dreigement in om uitbaters van cafés en restaurants te dwingen hun zaken per 2005 rookvrij te maken. Hij wil via 'rustig' overleg met de sector tot overeenstemming komen over de manier waarop horeca-bedrijven antirookmaatregelen gaan doorvoeren.

Eerder dreigde hij in de Tweede Kamer de horecabazen tot medewerking te dwingen, als ze naar zijn zin te weinig actie zouden ondernemen om hun bedrijven rookvrij te maken. Er zou dan per 1 januari 2005 in cafés en restaurants, net als in andere gebouwen, een rookverbod gaan gelden.

Koepelorganisatie Koninklijk Horeca Nederland ging begin december openlijk de strijd met Hoogervorst aan. Ze stelde dat het maatschappelijk onaanvaardbaar is om mensen te verbieden in cafés te roken. De sector eist dat er minstens de komende tien jaar niet wordt gesproken over een rookverbod in horecabedrijven.

In ruil voor die toezegging wil de branche een aantal maatregelen nemen om rookoverlast in zaken te beperken. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer (CDA, VVD, SP, LPF, D66 en SGP) steunt het verzet van de horecasector. Volgens de fracties liep Hoogervorst met zijn antirookplannen veel te hard van stapel.

De minister maakte donderdag duidelijk de mening van de Kamer serieus te nemen. Hij kon niet aangeven op welke termijn de horeca rookvrij moet zijn. Overleg moet dat volgens hem verder uitwijzen.

Tip de redactie