VN niet snel terug naar Irak

NEW YORK - De Verenigde Naties keren niet snel terug naar Irak wegens het gevaar voor het personeel van de VN-organisaties. De secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, heeft dat woensdag gezegd in een rapport voor de Veiligheidsraad over de toestand in Irak.

Annan vreest dat "de opstand" tegen de bezetting groeit als geen politieke oplossingen worden geboden. Hij stelt wel dat de VN hun handen niet geheel van het land aftrekken, maar van een heuse terugkeer kan alleen sprake zijn als de voorname rol van de VN de risico's van die terugkeer rechtvaardigt. Annan is niet optimistisch over de veiligheidsituatie in Irak. Hij meent dat het onwaarschijnlijk is dat die op korte of op middellange termijn verbetert.Hij ziet zelfs het gevaar dat de opstand tegen de bezetters zich uitbreidt. Dat gavaar kan niet alleen met militaire middelen worden afgwend. Daarom moeten de Irakezen volgens de VN-chef daadwerkelijk bevoegdheden krijgen die hen in staat stellen zelf over de toekomst van hun land te besluiten.

Bagdad

De VN-chef benoemt naar verluidt woensdag in New York de Nieuw-Zeelander Ross Mountain tot interim-gezant voor Irak. De speciale VN-gezant voor Irak, de Braziliaan Vieira de Mello, werd door de bomaanslag op het VN-hoofdkwartier in Bagdad in augustus gedood. In november vertrokken de niet-Iraakse medewerkers van VN-organisaties uit Irak.

Annan is bezig een team van ongeveer veertig man voor Irak op te zetten dat waarschijnlijk vanuit Cyprus en/of Jordanië zal werken. Begin volgend jaar wil hij een opvolger van Vieira de Mello aanstellen. De interim-gezant Mountain zou dan diens rechterhand en plaatsvervanger worden.

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie