Nijs grijpt niet in bij controles IBG

DEN HAAG - Staatssecretaris Nijs is niet van plan de Informatie Beheer Groep (IBG) aanwijzingen te geven bij de controle op de woonsituatie van studenten. De bewindsvrouw wees er dinsdag in de Tweede Kamer op dat de IBG een zelfstandig bestuursorgaan is.

Nijs zei dat op vragen van het Tweede-Kamerlid Van der Laan (D66) naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank in Groningen dat de manier waarop de IBG controleert of een student uitwonend is, niet door de beugel kan. De IBG is de instantie die studiebeurzen uitkeert. De staatssecretaris stelde zich op achter de uitspraak van de rechter. "De uitspraak van de rechter kan ik absoluut meevoelen."

Tip de redactie