Garanties euro heel hard punt voor Nederland

BRUSSEL - Nederland gaat ‘heel hard op tafel slaan’ om in de toekomstige Europese grondwet of in nieuwe verdragen een garantie te krijgen dat de afspraken over de euro worden nageleefd. Als Nederland geen concrete toezegging krijgt tijdens de Europese top vrijdag en zaterdag sluit minister Bot van Buitenlandse Zaken niets uit.

”Desnoods laten we de onderhandelingen over de grondwet voortduren tot volgende maand”, aldus Bot maandag in Brussel na overleg met zijn EU-collega's. Volgens hem begint de boodschap aan te komen in Europa en bij huidig EU-voorzitter Italië.

Moeilijke situatie

”Als Nederland geen genoegdoening krijgt op dit punt kan voor Italië en onze andere vrienden een moeilijke situatie ontstaan. Dat is geen dreigement, maar voor ons wel heel serieus. We zullen dit heel hard spelen.” Bot zei verder niet wat Nederland doet als het niet wordt tegemoet gekomen. “Je moet nooit van tevoren je wapens tonen.”

Nederland kreeg twee weken geleden te weinig medestanders om Duitsland en Frankrijk op grond van EU-afspraken tot de orde te roepen om hun begroting op orde te brengen. Minister Zalm van Financiën vreest dat bij blijvende hoge tekorten de rente in de eurolanden te sterk zal stijgen.

Steun in de wandelgangen

Daarop vroeg een brede meerderheid van de Tweede Kamer hardere garanties in de EU-grondwet. Tijdens overleg in Napels, tien dagen terug, kreeg staatssecretaris Nicolaï van Europese Zaken daarvoor nog weinig handen op elkaar. Volgens Nicolaï krijgt Nederland in de wandelgangen echter steeds meer steun, onder meer van de kandidaat-lidstaten, die volgend jaar toetreden.

Bot zegt “te werken aan het zoeken van medestanders”. ”Staatssecretaris Nicolaï heeft de zaak in de week gelegd. De ernst van de situatie begint nu tot anderen door te dringen.” Het is Bot niet te doen om zijn gram te halen voor de twee weken geleden verloren strijd. “Maar het is vooral zaak dat we duidelijk maken dat in Europa afspraken worden nageleefd.”

Nederlands voorzitterschap

Bot, premier Balkenende, Zalm en Nicolaï overleggen woensdag in Brussel met de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, over het Nederlandse voorzitterschap van Europa, in de tweede helft van volgend jaar.

Daar zal volgens Bot ook de Nederlandse eis van steviger garanties voor naleving van het stabiliteitspact voor de euro ter sprake komen. Dat pact had eurolanden juist aan strengere begrotingsdiscipline moeten binden. Nederland wil bijvoorbeeld klachten mogelijk maken bij het Europese Hof van Justitie als landen afspraken over begrotingshandhaving niet nakomen. Verder denkt Nicolaï aan mogelijkheden om het moeilijker te maken om straffen voor begrotingszondaars tegen te houden.

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie